Közgyűlések

Közgyűlési előterjesztések 2023.05.04.

Előterjesztések és határozati javaslatok

1. Tájékoztató szavazati jogokról

2. Meghatalmazás minta - természetes személy

3. Meghatalmazás minta - jogi személy

4. Egyedi éves beszámoló 2022

5. Konszolidált éves beszámoló 2022

6. Felügyelőbizottsági jelentés

7. Auditbizottsági jelentés

8. Javadalmazási jelentés

9. Javadalmazási politika módosítása

10. Felelős Társaságirányitási Jelentés és Nyilatkozat

11. Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetben

Közgyűlés 2023.05.25.

Alapszabály

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat

Javadalmazási jelentés

Javadalmazási politika

Közgyűlési határozatok

Közgyűlés meghívó 2024.04.26.

Közgyűlés meghívó 2024. május 28. 10:00 órára

Közgyűlési előterjesztések 2024.05.07.

1. Astrasun előterjesztések 2024 KGY

2. Astrasun Alapszabály

3. Astrasun FTJ 2024 KGY

4. Astrasun Javadalmazasi jelentés 2024 KGY

5. Astrasun FB jelentés 2024 KGY

6. Astrasun AB jelentés 2024 KGY

7. Astrasun szavazati jogok

8. Astrasun meghatalmazás minta magánszemély

9. Astrasun meghatalmazás minta jogi személy

10. Astrasun egyedi beszámoló végleges

11. Astrasun konszolidált beszámoló végleges

Közgyűlés 2024.05.28.

1. Astrasun közgyűlési jegyzőkönyv kivonata

2. Astrasun befektetői prezentáció

3. Astrasun egyedi beszámoló

4. Astrasun konszolidált beszámoló

5. Astrasun Felelős Társaságirányítási jelentés

6. Astrasun javadalmazási jelentés