HMKE rendszer tetőn

Elstartolt a 100%-os támogatottságú lakossági napelemes pályázat!

Megjelent a sokak által várt lakossági napelemes pályázat végleges kiírása, és az előzetesen beharangozott tartalom több ponton változott. Az érintetteknek érdemes felülvizsgálni pályázati terveiket és lehetőségeiket, mert az új feltételek szigorúbbak, és jelentősen szűkítik a lehetséges pályázók körét.

Az egy főre eső éves kereset maximális összege – 4,85 M Ft – nem változott, de kiszámításánál immár az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező tulajdonosok száma a mérvadó. (Tulajdonosok 2020-as jövedelme / Tulajdonosok száma) Bevezettek egyfajta pontrendszert is az értékeléshez, ahol az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező saját vagy nevelt gyermekek után 2-4, illetve az adott járás fejlesztendő jellege után 2-3 pontot kaphatnak a pályázók.

Az igénybe vehető műszaki csomagok egyikének – a fűtéskorszerűsítő csomagnak – a megnevezése alapvetően változott: „Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje”.

A korszerűsítéssel érintett ingatlannal kapcsolatban a kizáró okok közé bekerült egy lényeges elem: csak napelemes rendszerre lehet pályázni abban az esetben, ha a korszerűsíteni kívánt ingatlan fűtött és fűtetlen tereit elválasztó nyílászárók legalább fele (négyzetméterben kifejezve) megfelel a hatályos energetikai előírásoknak.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet leadni: ehhez egyrészt Ügyfélkapura van szükség, másrészt pedig arra, hogy az előzetesen a regisztrált kivitelezők közül választott vállalkozó – egy sablon szerint kitöltött előszerződés birtokában – regisztrálja a pályázó adószámát a napelem.palyazat.gov.hu oldalon.

Érdemes figyelni arra is, hogy bár a szaldó elszámolás szabályai vannak jelenleg érvényben a háztartási méretű kiserőművek működtetésében, a pályázónak az elszámolási mód változását követően – ami 2023 után várható – az új rendszert (bruttó elszámolást) kell alkalmaznia.

A pályázható napelemes rendszer méretének a tényleges fogyasztáshoz kell igazodnia, amit az áramszolgáltatótól kapott adatok vagy energetikai tanúsítvány alapján ellenőriz a Lebonyolító. Az első műszaki csomag esetében a napelemes rendszer méretét úgy kell meghatározni, hogy a pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztásának KWh-ban kifejezett összegét 1100-zal kell elosztani. A megengedett legnagyobb kapacitás 5 kWp lehet. A második műszaki csomagban a várakozások ellenére nem emelték a pályázható napelemes rendszer kapacitásának nagyságát, de az energiatárolók esetében a korábban 5 kWh-ban maximált tárolókapacitást 14 kWh-ra emelték.

Világossá vált, hogy a „tetőszerkezetre szerelt” napelemes rendszer telepítésének helye garázs-, vagy melléképület teteje és lapostető is lehet, talajra telepített rendszert azonban ez a pályázat nem támogat, ahogy szigetüzemű napelemes rendszert sem.

A kivitelezőknek némi feketelevest jelent, hogy a napelemes rendszer 1 kW-ra megállapított, elszámolható fajlagos költségét csökkentették 485.645 Ft-ra; csakhogy eközben a piacon komoly emelkedés várható a napelemek árában. Mindez vélhetőleg a kivitelezők hasznát is csökkenti a megvalósított projektek után, és megnöveli annak a veszélyét, hogy a szakma szerencselovagjai, akik gyors meggazdagodást remélnek a nagy mennyiségű telepítéstől, a minőségen spóroljanak – elvégre az ügyfélnek nem kerül pénzébe a rendszer.

Az ASTRASUN jelentkezett a hivatalos kivitelezői listára, így kapacitásaink függvényében fogunk vállalni a pályázat keretében háztartási méretű kiserőmű-munkákat, akár energiatárolóval. Társaságunk azt ajánlja, hogy lehetőség szerint stabil háttérrel és nagy múlttal rendelkező céget válasszanak a pályázók a korszerűsítés kivitelezésére, a támogatás értéke és a magas színvonal ugyanis akkor is megilleti őket, ha a finanszírozás sajátosságai miatt magával a pénzzel csak „virtuálisan” találkoznak.